Hart- en vaatziekten door de overgang

Hartklachten tijdens de overgang

Hart- en vaatziekten zijn de nummer 1 doodsoorzaak bij vrouwen. De overgang lijkt hier een grote rol in te spelen. Dat wil niet zeggen dat iedere vrouw last krijgt van hartklachten in de overgang, maar het is wel goed om je hiervan bewust te zijn. Waarom heb je meer kans op hart- en vaatziekten in de overgang en wat kun je doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen?

Hartklachten of overgangsklachten? →